tech rob wyk winieta

 

Poczytaj o innowacji- SZTUKATORSTWO.

zobacz ulotkę o zawodzie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem, nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów budowlanych mieszkaniowych, przemysłowych oraz usługowych. Należą do nich np.: wykonywanie wykończeń robót murarskich, montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, układanie suchych tynków, wykonywaniem okładzin ściennych), roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe, z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych, paneli itd. Ponadto wykonuje przedmiary robót opracowując zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt oraz rozlicza koszty wykonania robót.

SYSTEM KSZTAŁCENIA

Nauka trwa 5 lat i kończy się maturą.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

W okresie kształcenia uczeń zdaje egzaminy zawodowe z następujących kwalifikacji:

1. BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

2. BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

W RAMACH ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ:

 • montowania systemów suchej zabudowy,
 •  wykonywania robót malarskich,
 •  wykonywania robót tapeciarskich,
 •  wykonywania robót posadzkarskich,
 •  wykonywania robót okładzinowych,
 •  organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,
 •  koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w budownictwie,
 •  organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych,
 •  sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Technik robót wykończeniowych w budownictwie może ubiegać się o zatrudnienie w:

 •  firmach budowlanych realizujących budynki oraz budowle inżynierskie,
 •  biurach projektowych projektujących obiekty budowlane,
 •  organach administracji państwowej i samorządowej,
 •  wytwórniach i składach materiałów budowlanych,
 •  administracjach budynków,
 •  firmach zarządzających nieruchomościami.

WAŻNE

1. Zdobyta wiedza zawodowa i umiejętności praktyczne w zakresie wykonywania robót wykończeniowych w budownictwie umożliwią Ci podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

2. Po zdaniu egzaminów otrzymasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku polskim i języku angielskim, określający ramy kwalifikacji zawodowych uznawanych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

PRZEDMIOTY NAUCZANIA ZAWODOWEGO:

KWALIFIKACJA BUD.11.

- bezpieczeństwo i higiena pracy,

- podstawy budownictwa,

- rysunek i dokumentacja techniczna,

- technologia systemów suchej zabudowy,

- technologia robót malarsko-tapeciarskich,

- technologia robót posadzkarsko-okładzinowych,

- roboty wykończeniowe zajęcia praktyczna.

KWALIFIKACJA BUD.25.

- organizacja robót budowlanych,

- kosztorysowanie w robotach wykończeniowych,

- język obcy zawodowy,

- pracownia organizacji robót budowlanych,

- pracownia kosztorysowania,

- projektowanie wspomagane komputerowo.

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Technik robót wykończeniowych w budownictwie powinien posiadać dobry stan zdrowia, a w tym:

- sprawność fizyczną i ruchową,

- koordynację wzrokowo-ruchową,

- wyobraźnię i orientację przestrzenną,

- pamięć wzrokową,

- koncentrację i podzielność uwagi,

- refleks,

- brak lęku przestrzeni i wysokości.

WYPOSAŻENIE SZKOŁY

Szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, która umożliwia kształcenie w obszarze zawodów budowlanych. Lekcje w ramach pracowni organizacji robót budowlanych, kosztorysowania i projektowania odbywają się w salach lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne środki multimedialne oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Zajęcia praktyczne organizowane są przez szkołę.

Wyposażone w nowoczesne maszyny, narzędzia i materiały pracownie szkolne umożliwiają pełną realizację tematów wynikających z programu nauczania.

Galeria zdjęć:

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.