OPŁATY W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ  NR 5 W SANOKU

1. Wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie  dokonuje się na nr konta

                 64 1130 1105 0005 2483 1920 0001  

Nazwa: Zespół Szkół Nr 5 ul. Sadowa 21, 38-500 Sanok

2. Naliczenie kwoty odbywa się w biurze stołówki w wyznaczonych dniach (końcem miesiąca poprzedniego)

3. Na tablicy ogłoszeń podawana jest kwota za pełne wyżywienie w internacie w danym miesiącu.

4. Wyliczoną kwotę należy wpłacić w danym miesiącu, którego dotyczy wyżywienie (np. wyżywienie za luty - wpłata w lutym).

5. W tytule przelewu koniecznie podać za kogo dokonywana jest wpłata  i za jaki miesiąc (tytułem: wyżywienie i zakwaterowanie w internacie, Jan Kowalski, wrzesień 2021).

6. Wpłat za wyżywienie należy dokonywać do 15 każdego miesiąca.

Obowiązujące stawki opłat za posiłki dla uczniów

śniadanie – 4,50 zł

obiad  - 7,00 zł

kolacja – 5,50 zł      dzienna stawka żywieniowa wynosi 17 zł

OPŁATY W INTERNACIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

opłata za wyżywienie - dzienna stawka  - 17,00 zł

opłata za zakwaterowanie w internacie  - 40,00 zł (miesięcznie)

kaucja (jednorazowa, zwrotna po wymeldowaniu) - 80,00 zł

53 1130 1105 0005 2483 1920 0005

Nazwa: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 UL. SADOWA 21 38-500 SANOK

tytułem: kaucja w internacie, imię i nazwisko wychowanka,

FAKTURY ZA WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

Faktury za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie wystawiane są
tylko i wyłącznie w danym miesiącu,
 w którym nastąpiło naliczenie kwoty. Wychowanek internatu ma obowiązek przedłożyć w biurze stołówki dane do faktury.

ZWROTY ZA POSIŁKI

1. Odliczenie z posiłków może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, wyjazdu mieszkańca internatu do domu lub innych przyczyn losowych.

2.  Nieobecność należy zgłosić do godz. 8.15 u wychowawcy w internacie (nr tel internat 13 463 23 84) lub w biurze stołówki
 (nr tel. 13 463 23 83) osoba bez zgłoszenia będzie liczona na posiłków.

4. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

  • Internat jest czynny w niedzielę od 16-tej do piątku do godziny 17-tej. 
  • Przyjazd do internatu w niedzielę możliwy jest do godziny 21.00 w poniedziałek od 6:00.
  • Uczeń wyjeżdżający z internatu w dniu innym niż piątek musi być zwolniony przez rodzica telefonicznie lub pisemnie.
  • Uczeń zobowiązany jest do korzystania z całodniowego wyżywienia.
  • Jeżeli uczeń posiada dofinansowanie instytucji do wyżywienia powinien przynieść ze sobą decyzję przyznającą pomoc.
  • Uczeń decydujący się na zamieszkanie w internacie zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad regulaminu placówki oraz uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych. Regulamin internatu jest dostępny w pokoju wychowawców.

WARUNKI ZWROTU KAUCJI

  • Kaucja będzie zwracana mieszkańcom internatu po wcześniejszym sprawdzeniu stanu pokoju i wymeldowaniu się z internatu.
  • Kaucja będzie wypłacana na podany przez wychowanka nr konta.
  • Za zniszczenie mienia oraz za palenie papierosów (w tym e-papierosów) na terenie internatu kaucja nie będzie zwracana lub zwracana w części adekwatnej do zniszczeń.
   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku