Kwaterowanie w Internacie ZS Nr 5 w Sanoku
w roku szkolnym 2021/2022

 

 • Przed przyjazdem do internatu należy zapoznać się z Regulaminem Internatu i zasadami przebywania w internacie na czas pandemii COVID-19. Wszystkie niezbędne informacje o zasadach pobytu wychowanków w internacie są dostępne na stronie internetowej szkoły www.zs5sanok.pl
 • Osoby kwaterujące się zobowiązane są do wcześniejszego powiadomienia wychowawców lub dyrektora ds. internatu o dniu przyjazdu do placówki w celu zaplanowania posiłków (pod nr tel. 13 463 23 84 lub 13 463 23 83, 13 463 23 85 lub przez Messenger)
 • Przyjazd do internatu możliwy jest od dnia 31.08.2021r. (wtorek) od godz. 1600 (od 16.00-18.00 klasy 1, od 18.00-20.00 klasy 2,3,4)
 • Rodzic zobowiązany jest do wypełnienia ankiety wstępnej i przekazania jej dyżurującemu wychowawcy podczas przyjazdu młodzieży do internatu.
 • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Internatu (na miejscu) oraz Regulaminem w czasie pandemii COVID-19.
 • W internacie zostaną zakwaterowani wyłącznie wychowankowie, którzy nie mają objawów chorobowych wskazujących na infekcję.
 • Osoby mające objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mające bliski kontakt z osobą zakażoną, podejrzaną o zakażenie, przebywające w domu z osobami poddanymi kwarantannie lub izolacji nie mogą przebywać na terenie internatu.
 • Na teren internatu może wejść tylko wychowanek z jednym rodzicem/ opiekunem
 • Po każdorazowym wejściu do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę w przestrzeni ogólnodostępnej (nie dotyczy pokoi, w których będą mieszkać wychowankowie).
 • Na terenie placówki należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób: koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników.
 • Przed wejściem do internatu należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób oczekujących na zakwaterowanie.
 • Przydział pokoju oraz odbiór klucza będzie miał miejsce w pokoju wychowawców.
 • Do internatu nie należy przywozić sprzętu typu żelazka, czajniki, kuchenki elektryczne itd.
 • Wychowankowie przywożą ze sobą własny komplet pościeli, prześcieradło i poszewkę, rzeczy osobiste, własne środki higieniczne oraz sztućce, talerzyk, miskę i kubek do własnego użytku, skrócony odpis aktu urodzenia(do zameldowania). Z uwagi na wprowadzone obostrzenia prosimy, żeby w dniu zakwaterowania wychowankowie przywozili ze sobą tylko niezbędne rzeczy i przedmioty codziennego użytku!
 • Żywienie w internacie będzie obowiązywać od dnia 01.09.2021r. (środa) od śniadania.
 • Opieka w internacie w roku szkolnym 2021/22 sprawowana jest od niedzieli od godz. 1600do piątku do godz. 1700. Placówka nie zapewnia opieki weekendowej.

 

 

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku