HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

TERMIN

KLASY

TEMATYKA

24.09.2020

godz. 16.00

PIERWSZE BRANŻOWEJ SZKOŁY PIERWSZEGO STOPNIA,

 PIRWSZE TECHNIKUM – spotkania z wychowawcami

·         Zapoznanie z ofertą edukacyjną i koncepcją pracy szkoły,

·         Zapoznanie zasadami funkcjonowania szkoły w zakresie zapobiegania epidemii Covid - 19

·         Informacja o zasadach panujących w szkole, podanie  informacji dotyczących dodatkowych dni wolnych

·         Zapoznanie z zasadami oceniania

 

Klasy IV technikum – zdalnie – informacje zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego

*        Informacja o procedurach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

*        Zapoznanie z Komunikatem dyrektora CKE w sprawie dostosowań warunków i formy egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

26.11.2020

 godz. 16.00

WSZYSTKIE

Wyniki  nauczania i frekwencji

  • Pedagogizacja rodziców :  Bezpieczne i efektywne wykorzystanie narzędzi cyfrowych  kształceniu  
  •  Pedagogizację przeprowadzą wychowawcy klas  z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez pedagoga szkolnego.

07.01.2021

godz. 16.00

WSZYSTKIE

  • Wyniki klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021

16.04.2021

godz. 16.00

WSZYSTKIE

Wyniki  nauczania i frekwencji

  • Pedagogizacja rodziców: Wykorzystanie metod kształcenia na odległość w edukacji.
  • Pedagogizację przeprowadzą wychowawcy klas  z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez pedagoga szkolnego.

Maj 2021

godz. 16.00

Zgodnie z potrzebami klasy spotkania indywidualnie ustalone przez wychowawcę

Wyniki  nauczania i frekwencji za  rok szkolny 2020/2021

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku