Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
   Nauka trwa 3 lata.

   Absolwent uzyskuje kwalifikacje:

   1. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.Absolwent szkoły posiadający potwierdzone kwalifikacje montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest poszukiwanym pracownikiem. Wpływa na to wszechstronność zawodowa, która umożliwiająca mu skuteczne i kompleksowe wykonywanie prac budowlanych.

W czasie 3-letniego pobytu w szkole nauczysz się między innymi:

 • wykonywania suchej zabudowy wnętrz: ścianek działowych, sufitów podwieszanych, obudów konstrukcji dachowych,  okładzin ściennych, sufitowych i płyt podłogowych,
 • wykonywania robót malarskich polegających na  nanoszeniu powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem rodzajów powierzchni,
 • wykonywania robót tapeciarskich związanych z przygotowaniem podłoży do tapetowania, doborem tapet i ich przyklejaniem,
 • wykonywania robót posadzkarskich obejmujących: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych,
 • wykonywania robót okładzinowych ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz tworzyw sztucznych.


Powyższe umiejętności oraz tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie (wraz z suplementem w języku angielskim) zdobędziesz w trzyletnim cyklu kształcenia i zdaniu egzaminu z kwalifikacji:

BD. 04. Kwalifikacja 1 -Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych wykończeniowych.
Egzamin kwalifikacyjny uczeń zdaje w trakcie roku szkolnego w szkolnym ośrodku egzaminacyjnym:

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.


  ATUTY KSZTAŁCENIA W NASZEJ SZKOLE:

 • Zajęcia praktyczne organizowane są przez szkołę.
 • Szkoła zapewnia materiały do ćwiczeń praktycznych.
 • W szkole są nowoczesne narzędzia i maszyny do wykonywania robót malarskich, tapeciarskich, okładzinowych, posadzkarskich i suchej zabudowy wnętrz.
 • Uczniowie mogą zdobywać dodatkowe umiejętności z zakresu wykonywania robót: sztukatorskich, brukarskich i murarsko - tynkarskich.

 
Po ukończeniu Szkoły będziesz mógł pracować :

 • w firmach budowlanych i remontowych wykonujących roboty ogólnobudowlane,
 • w zakładach rzemieślniczych świadczących usługi wykończeniowe,
 • w firmie własnej świadczącej usługi w zakresie zdobytych kwalifikacji.


WAŻNE ZMIANY!

   Zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie został wprowadzony na miejsce zawodu technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu drugiej kwalifikacji: Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku