Technik żywienia i usług gastronomicznych

„Powiedz mi, co jesz, a ja powiem Ci kim jesteś.”

Anthelme Brillat-Savarin

020 DSC 0012To zawód, który daje wiele możliwości zawodowych i rozwijania zainteresowań kulinarnych!!!.

Na kierunku TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH nauczanie odbywa się w systemie modułowym. Jakie są zalety kształcenia modułowego?

  • Atrakcyjniejsze i bardziej świadome przygotowanie do zawodu – wykonywanie zadań zbliżonych do tych, które wykonywane są na rzeczywistym stanowisku pracy.
  • Skuteczne uczenie się przez działanie – nie ma tu podziału na zajęcia teoretyczne
    i praktyczne,
  • Nastawienie procesu kształcenia na to, aby uczący się umiał robić, a nie tylko wiedział jak coś należy zrobić,
  • Przyjazna relacja nauczyciel – uczeń; nauczyciel jest przewodnikiem, opiekunem
    i konsultantem ucznia,
  • Większa mobilność zawodowa,
  • Ułatwiona porównywalność kwalifikacji zawodowych w różnych krajach Unii Europejskiej.

Różnica pomiędzy kształceniem modułowym a przedmiotowym polega na zdobywaniu umiejętności poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych w ramach modułu zawodowego
(ok. 85% treści programowych z zakresu kształcenia zawodowego).

216 DSC 0121TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH przygotowuje uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Kształtuje umiejętności związane z przygotowaniem potraw oraz planowaniem
i organizacją żywienia. Umiejętności te są bardzo przydatne w zakładach żywienia zbiorowego (przedszkola, szkoły, szpitale, itp.), restauracjach, barach, jak również w żywieniu rodziny.

Absolwent może podejmować pracę we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie), obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

 

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku