• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
   

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

ZS5T ZS5T2

Jest to zupełnie nowy zawód na rynku pracy. Ciekawa oferta dla osób zainteresowanych wykańczaniem wnętrz, a chcących zdobyć wykształcenie średnie. Po tym kierunku na pewno nie zabraknie ofert pracy w branży remontowo-budowlanej.

OPIS ZAWODU

  • Technik robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej, miesz-kaniowej. Należą do nich np.: wykańczanie robót murarskich, montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, kładzenie tynków, wykonywaniem okładzin ściennych), roboty malarsko--tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe, z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, płytek ceramicz-nych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych, paneli itd. Ponadto dokonuje przedmiaru robót opracowu-jąc zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

1. Montaż systemów suchej zabudowy
2. Wykonywanie robót malarskich
3. Wykonywanie robót tapeciarskich
4. Wykonywanie robót posadzkarskich
5. Wykonywanie robót okładzinowych

  • BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

1. Organizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
2. Organizacja i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie
3. Sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku