• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
   

Technik organizacji reklamy

Fascynuje Cię świat reklamy?

    Jesteś kreatywny, pomysłowy?

         Masz zdolności literacki i plastyczne?

           Ten zawód jest dla Ciebie…!

Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza
i umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Technik organizacji reklamy planuje i organizuje kampanie reklamowe, prowadzi proces sprzedaży produktów i usług reklamowych wykonuje projekty reklam. Zakres jego działań to marketing, reklama, grafika.

 • Przygotowuje oferty reklamowe i handlowe
 • Prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych
 • Prezentuje produkty i usługi reklamowe
 • Przygotowuje umowy sprzedaży produktów i usług reklamowych
 • Dobiera i projektuje środki przekazu reklamowego

Predyspozycje zawodowe: kontaktowanie się z ludźmi, sprzedaż, organizacja, zdolności artystyczne, zdolności literackie.

Nauka w szkole trwa 4 lata. Po ukończeniu nauki przystępujesz do matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ucząc się w zawodu technik organizacji reklamy zdobywasz dwie kwalifikacje:

 • Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Perspektywy zawodowe:

Technik organizacji reklamy pracuje w zespole, praca może wymagać mobilności, ma charakter organizacyjny i wykonawczy. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani w:

 -  pełnoprofilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych na stanowiskach:

 •  agent reklamy,
 • pracownik zespołu ds. obsługi zlecenia,
 • autor tekstów i sloganów,
 • projektant grafiki,
 • pracownik działu produkcyjnego,
 • pracownik działu planowania publikacji,
 • pracownik działu badań rynkowych,

w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych:

 • specjalista ds. marketingu,
 • specjalista ds. reklamy,
 • specjalista ds. public relations (kontaktowania się z prasą i kształtowania opinii publicznej)

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku