• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
   

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

TERMIN KLASY TEMATYKA

28.09.2018

Godz. 16.00

PIERWSZE ZSZ I TECHNIKUM

I CZWARTE TECHNIKUM,

 • Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły, koncepcją pracy szkoły,
 • Informacja o zasadach panujących w szkole, podanie informacji dotyczących dodatkowych dni wolnych
 • Informacja o procedurach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
 • Zapoznanie z zasadami oceniania

16.11.2018

godz. 16.00

WSZYSTKIE

Wyniki   nauczania i frekwencji

 • Pedagogizacja rodziców : Wychowanie do wartości w szkole - współpraca z rodzicami w kształtowaniu postaw uczniów
 • Pedagogizację przeprowadzą wychowawcy klas z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez pedagoga szkolnego.

04.01.2019

godz. 16.00

WSZYSTKIE

 • Wyniki klasyfikacji za pierwszy semestr roku szkolnego 2018/2019

12.04.2019

godz. 16.00

WSZYSTKIE

Wyniki   nauczania i frekwencji
 • Pedagogizacja rodziców: Bezpieczeństwo
  w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie
  z zasobów dostępnych w sieci.
 • Pedagogizację przeprowadzą wychowawcy klas z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez pedagoga szkolnego.

05.2018

godz. 16.00

Zgodnie z potrzebami klasy spotkania indywidualnie ustalone przez wychowawcę Wyniki   nauczania i frekwencji

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku