Tematyka spotkania:

 

  • Zapoznanie z ofertą edukacyjną i koncepcją pracy szkoły,
  • Zapoznanie zasadami funkcjonowania szkoły w zakresie zapobiegania epidemii Covid - 19
  • Informacja dotycząca szczepień przeciw Covid - 19
  • Informacja o zasadach panujących w szkole, podanie informacji dotyczących dodatkowych dni wolnych
  • Zapoznanie z zasadami oceniania
  • Zapoznanie z programem profilaktyczno – wychowawczym szkoły
  • Klasy IV - Informacja o procedurach egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, zapoznanie

z Komunikatem dyrektora CKE w sprawie dostosowań warunków i formy egzaminu maturalnego i zawodowego

I tura:

Godz. 16.00

 

Sala

3

5

101

102

105

106

108

201

202

205

207

208

03

klasa

1 W

1TB

3TBN

1TZ

2A

2FW

1FW

2TF

2TZ

4 TZ

4TF

4TB

3AN

 

II tura:

Godz. 16.30

 

Sala

2

3

5

101

102

105

106

108

201

202

205

207

208

klasa

3TZ

 

2TB

3A

 

3W

3WN

3TZN

2W

3TB

 

3TF

3TFN

 

 

Klasa 1 TF – 09.09.2021 – sala 101 godz. 17.45

Klasa 1 TZ – 08.09.2021 – sala 1, godz. 16.00

Klasa 1 A – 08.09.2021 – sala 01 – godz. 16.00

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku