3 001  W dniu 26 maja 2021 roku w pięknej auli Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej odbyło się uroczyste podsumowanie XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w okręgu rzeszowskim. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Prof. dr hab. inż. Lech Lichołai- Dziekan WBIŚiA PRz, dr hab. inż. Marzena Kłos, prof. PRz.- Prodziekan WBIŚiA PRz, przedstawiciele: Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Rzeszowa, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, firm budowlanych oraz laureaci i finaliści ze swoimi nauczycielami.

      W uroczystości tej wziął też udział nasz uczeń klasy 3TB Łukasz Malec oraz profesor Krzysztof Hydzik. Łukasz uzyskał tytuł finalisty etapu centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Za swoje osiągnięcie został uhonorowany dyplomem oraz cennymi nagrodami rzeczowymi – smartwatch-em oraz podręcznikiem dotyczącym architektury. Tytuł finalisty zwalnia Łukasza z pisemnego egzaminu zawodowego z kwalifikacji BD.30 oraz gwarantuje mu przyjęcie na każdą uczelnię techniczną w Polsce bez postępowania kwalifikacyjnego. Profesor Krzysztof Hydzik otrzymał pisemne podziękowanie za włożony trud
i zaangażowanie w przygotowanie uczniów Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku do udziału w zawodach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych na szczeblu szkolnym, okręgowym
i centralnym. Do tej pory (wraz z Łukaszem) profesor Krzysztof Hydzik doprowadził już ośmiu uczniów naszej szkoły do etapu centralnego jakże trudnej Olimpiady Budowlanej. Przygotowania do kolejnej,  XXXV edycji olimpiady, już trwają. Profesor Krzysztof Hydzik zaprasza wszystkich chętnych, którzy pragną poszerzyć swoje wiadomości z zakresu budownictwa, na dodatkowe zajęcia.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku