UWAGA!!!

Zdający zgłaszają się na egzamin w wyznaczonym dniu,
co najmniej 30 minut przed
rozpoczęciem egzaminu i przynoszą ze sobą:

  • dowód tożsamości
  • długopis lub pióro z czarnym atramentem
  • ubrania robocze, jeżeli jest to wymagane przepisami bhp dla kwalifikacji, w której odbywa się część praktyczna egzaminu (przebierają się w ubrania robocze, o ile jest to wymagane)

Obowiązuje zakaz wnoszenia i korzystania z:

  • urządzeń telekomunikacyjnych
  • materiałów / przyborów, które nie zostały wymienione
    w informacji dyrektora CKE


 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 7  maja 2021r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający
w części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji czerwiec – lipiec 2021r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro)
z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty.*

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 7 maja 2021r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający
w części praktycznej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

sesja czerwiec / lipiec 2021r.

         Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione
w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

 

Oznaczenie
kwalifikacji

           

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

AU.23

Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

XXXXXXX

AU.26

Projektowanie fryzur

kredki ołówkowe miękkie 24 kolory, ołówki 2H do 8B, temperówka, cyrkiel, gumka, linijka 20 cm, chusteczki higieniczne, chusteczki wilgotne, ołówek automatyczny o grubości 0,7lub 0,5

AU.28

Realizacja projektów multimedialnych

XXXXXXX

BD.30

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

BD.32

Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem
i gospodarką nieruchomościami

kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, gumka, linijka 20cm, ekierka, długopisy / cienkopisy z czerwonym, niebieskim, zielonym i czarnym tuszem, temperówka

TG.14

Planowanie i realizacja imprez
i usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

TG.15

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

TG.16

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku