Narodowa Agencja ogłosiła wyniki  konkursu wniosków o  akredytację w programie Erasmus+ na okres obejmujący lata: 2021-2027. Nasza szkoła otrzymała akredytację w dwóch sektorach: Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Edukacja Szkolna.  Przyznanie akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów w latach 2021-2027.

Nasza szkoła uczestniczy w projektach unijnych od 2006 roku. W ramach tych projektów nasi uczniowie mieli możliwość  odbycia praktyk zawodowych  w wielu krajach europejskich, w tym między innymi na Słowacji, Litwie, w Niemczech oraz Irlandii.
Bez wsparcia finansowego ze środków unijnych  takie działania nie byłyby możliwe.  Dzięki temu wsparciu nasi uczniowie mają okazję poznać specyfikę pracy w swoim zawodzie w innym kraju, nawiązać trwałą  współpracę z pracodawcami w innych krajach Unii Europejskiej, podnieść swoje umiejętności językowe oraz wzbogacić doświadczenie zawodowe. Każdego roku na staże zagraniczne wyjeżdża grupa  licząca około 40 uczniów. Jest to dla nich nie tylko okazja  do zdobycia nowych doświadczeń zawodowych, ale również wspaniała przygoda, szansa zwiedzenia innego kraju, poznania jego kultury, obyczajów, nawiązania kontaktów z rówieśnikami za granicą.

Również nasi nauczyciele  od wielu lat szkolą się za granicą dzięki funduszom unijnym. Szkolenia kadry pedagogicznej odbywały się między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii oraz na Malcie. Dzięki tym szkoleniom wzbogacają swój warsztat metodyczno -dydaktyczny oraz nawiązują kontakty ze szkołami z innych krajów.

Udział w programie Erasmus+ to niepowtarzalna szansa zarówno dla uczniów jak i nauczycieli na rozwój zawodowy oraz osobisty. Jesteśmy szczęśliwi, gdyż otrzymana akredytacja umożliwi dalszy udział naszych uczniów oraz nauczycieli w projektach unijnych w najbliższych latach.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku