ratownikW Zespole Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w dniu 12 grudnia 2019 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli Pierwsza pomoc i defibrylator AED  z ratownikiem medycznym Patrykiem Surmaczem pracownikiem Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku. Szkolenie obejmowało zagadnienia: nagłego zatrzymania krążenia, całego procesu ratowniczego, obsługi urządzenia AED i prawidłowego wykonania resuscytacji.  Przeprowadzone szkolenie z pierwszej pomocy z wykorzystaniem defibrylatora AED może sprawić, że w obliczu nagłego zagrożenia życia i zdrowia bliskiej  osoby lub osoby zupełnie obcej uczestniczący w nim nauczyciele rozpoczną akcję resuscytacyjną, zaangażują  pozostałych świadków zdarzenia do pomocy oraz użyją AED. Szkolenie z tego zakresu pozwoli nauczycielom czuć się pewnie   i bezpiecznie, ale również może sprawić, że ocalą czyjeś życie. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem w jego przebieg uczestniczących w nim nauczycieli.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku