Wyniki egzaminów maturalnych można odbierać od dnia 4 lipca 2019 r. od godz. 8.00.

w gabinecie wicedyrektora szkoły.

Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym należy złożyć  do 11 lipca 2019 r.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku