• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
   

msw                                            fs

DSC 0333Dnia 30 października 2018r. odbył się Piknik „Szkoła wolna od narkotyków
i przemocy” skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych zorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacyjne "Sanocka Łukasiewiczówka" działające przy Zespole Szkół nr 5 w Sanoku w ramach działań realizowanych z projektu Podnoszenie świadomości odpowiedzialności karnej i zapobieganie przestępczości wśród młodzieży Powiatu Sanockiego i powiatów ościennych Program II realizacja zadań Funduszu Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Priorytetu I Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, finansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Piknik „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” miał na celu objęcie młodzieży profilaktyką antynarkotykową oraz kształtowanie u uczniów świadomości negatywnego wpływu substancji psychoaktywnych na życie człowieka, przyczyn sięgania po alkohol i narkotyki poprzez poznanie konkretnych przejawów szkodliwości używek. Uczestnictwo w pokazach pozwoliło również na promowanie kultury spędzania czasu wolnego oraz zdrowego stylu życia.

W programie przewidziano m.in. rozmowy z fachowcami w zakresie bezpieczeństwa publicznego, prelekcje i pokazy dotyczące szkodliwego wpływu na organizm człowieka alkoholu oraz narkotyków, atrakcyjne pokazy: Quilling – technika tworzenia ozdób w ramach papieroplastyki, warsztaty pieczenia pizzy, konkursy z nagrodami dla młodzieży – Konkurs wiedzy
o zdrowym stylu życia, konkurs plastyczny Agresji i przemocy mówimy stop oraz frekwencyjny Szkoła wolna od narkotyków i przemocy. Ww. działania skierowane były przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, klas III gimnazjalnych oraz klas 8 szkół podstawowych
z Powiatu Sanockiego. Podjęte działania spotkały się z dużym zainteresowaniem, w pikniku udział wzięło 14 szkół. Młodzież chętnie brała udział w konkursach i pokazach, zadawała nurtujące ją pytania związane z problematyką uzależnień oraz profilaktyki.DSC 0658

Wyniki konkursu plastycznego Agresji i przemocy mówimy stop: I m. – Amelia Demkowicz SP w Dobrej, II m. – Aleksandra Zarycka ZS w Nowotańcu, III m. – Chiara Bova SP nr 4
w Sanoku, IV m. – Emilia Jaślar SP w Besku, V m. – Martyna Kabala SP nr 1 w Sanoku, VI m. – Natalia Januszczak SP w Wojtkowej, VII m. – Natalia Kusion SP w Pakoszówce, VIII m. – Paulina Kumorek SP nr 2 w Sanoku, IX m. – Emilia Siwik ZS w Pobiednie, X m. – Michalina Lewicka SP w Trepczy, XI m. – Sara Pawełek ZS w Lutowiskach, XII m. – Wiktoria Sypuła SP w Bóbrce.

Wyniki Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia: I m. – Julia Jaklik SP nr 2 w Sanoku, II m. – Julia Kosar SP w Pakoszówce, III m. – Wiktoria Jasińska SP w Pakoszówce, IV m. – Magdalena Żółkiewicz SP w Besku, V m. – Patrycja Przystasz SP w Dobrej, VI m. – Jagoda Dopart ZS w Lutowiskach.

DSC 1000Organizatorów i uczestników pikniku zaszczycił swą obecnością poseł RP Piotr Uruski, który wraz z dyrektorem Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku Elżbietą Kokoszką oraz prezesem Stowarzyszenia Sanocka Łukasiewiczówka Tomaszem Gawlewiczem uroczyście wręczył zwycięzcom i laureatom konkursów atrakcyjne nagrody ufundowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Powyższe działania podjęte w ramach realizacji projektu Podnoszenie świadomości odpowiedzialności karnej i zapobieganie przestępczości wśród młodzieży Powiatu Sanockiego
i powiatów ościennych miały na celuzapobieganie iprzeciwdziałanie potencjalnej przestępczości przez promocję zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku